Amsterdam City Index2022-03-10T10:28:57+00:00

Amsterdam City Index 2022

Wat is de mening van ondernemers in de Amsterdamse binnenstad over thema’s uit de Amsterdam City Index 2022?

Amsterdam City Index 2022: Ondernemers aan het woord

Een kwantitatief onderzoek onder ondernemers uit de Amsterdamse binnenstad in opdracht van Amsterdam City

Het afgelopen jaar is het algemeen indexcijfer van de Amsterdam City Index opgekropen naar 97. We zien een verbetering op veel indicatoren ten opzichte van het voorgaande jaar, maar het dal was dan ook heel diep. De meeste ondernemers zijn daar nog lang niet uit. De bezoekers aan de binnenstad zijn nog niet terug, de omzetten zijn, met name voor de hotels en de overige horeca, nog steeds laag. En, zoals we ieder jaar constateren, de bewoners en de ondernemers vinden de binnenstad nog steeds niet schoon.

“Als we nu stoppen dan zitten we diep in de schulden en geen idee wat we anders moeten gaan doen.”

Veel jaren kende de Amsterdam City index hoge cijfers: de binnenstad kende een heel goed klimaat om in te ondernemen. Sinds de start van de coronacrisis zijn we toen voor het eerst gedaald naar een niveau onder de 100. Macro-economisch staan het land en de stad er vooralsnog relatief goed voor (de effecten van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne nog niet meegeteld) maar voor de meeste individuele ondernemers is de dagelijkse werkelijkheid heel anders. Er is veel verloren en weinig verdiend. De weerbaarheid van de ondernemers van de binnenstad is echter heel groot. Uit de enquête blijkt dat het overgrote meerderheid niet denkt aan opgeven en wil doorzetten juist in de binnenstad.

Melding ten aanzien van vuiloverlast wordt slecht tot niet serieus genomen en of afgehandeld.”

40 indicatoren voor de Amsterdam City Index 2022

Amsterdam City publiceert voor de veertiende keer haar index. In deze editie van de index baseren we het algemeen indexcijfer op maar liefst 40 specifieke indexcijfers. Deze cijfers gaan over het ondernemersklimaat, de bereikbaarheid, de veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en de economie in de Amsterdamse binnenstad. Voor ieder onderwerp geeft de index een objectief cijfermatig beeld. De resultaten van een enquête onder de ondernemers over dezelfde onderwerpen staan zijn ook in de hoofdstukken weergegeven.

“Levendig! Zoals een stad hoort te zijn.”

Amsterdam City Verkiezingsdebat

De Amsterdam City Index is gepresenteerd tijdens het Amsterdam City Verkiezingsdebat in de Beurs van Berlage. Het debat was onder leiding van Hadassah de Boer. De fractieleiders van PvdA, GroenLinks, D66, VVD, VOLT, JA21 en Partij voor de Dieren zijn in debat gegaan. De zorg vanuit ondernemers voor de kwaliteit van de openbare ruimte, opbrekingen de komende jaren in de binnenstad en de toekomst van de bezoekerseconomie, maar ook de samenwerking tussen gemeente en de ondernemers zijn o.a. aan de orde gekomen. Zie ook het AT5 item Ondernemers binnenstad willen verlenging coronasteun: “Failliet gaan is geen optie”.

Download de Amsterdam City Index (PDF)
Download de Amsterdam City Index (PDF)

Liever een gedrukte versie?

Mail je naam en adres naar secretariaat@amsterdamcity.nl en vraag naar de Amsterdam City Index 2022.

Overige downloads

Rapport Amsterdam City Index 2022: ondernemers aan het woord (PDF)

Amsterdam City – Stem van de ondernemer 2022 – Tabellenset (Excel)

Alle antwoorden van ondernemers op open vragen (Excel)

Publicaties van voorgaande jaren zijn te bekijken op ISSUU

De Amsterdam City index wordt mogelijk gemaakt door onze trouwe sponsoren:

Deel de Amsterdam City Index 2022, kies je platform!

Amsterdam City index 2022

Veiligheid, ondernemersklimaat, Economie, Kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid wordt weer onder de loep genomen in de nieuwste index.

Go to Top