Amsterdam City Index 2024

Het centrum is van onschatbare waarde voor de stad Amsterdam

De Amsterdam City index wordt mede mogelijk gemaakt door onze Founding Family partners

Het is onrustig in de hele wereld. Dichterbij huis brengt de verkiezingsuitslag onzekerheid met zich mee. Bovendien worstelen veel ondernemers met de gevolgen van de coronajaren en kregen zij afgelopen jaar te maken met hoge inflatie. Door stijgende kosten moeten prijzen worden doorberekend om marges enigszins op peil te houden. Tweederde van het aantal respondenten uit de binnenstad geeft aan hierdoor de omzet te zaien stijgen, maar de helft van de ondernemers kampt met een lagere winst dan in 2019. Bovendien vinden consumenten de stijgingen lastig, met het woord van 2023 ‘graaiflatie’ als bewijs.

Het indexcijfer staat op 99, wat aangeeft dat de economie en ondernemersklimaat van de binnenstad bijna op het niveau van voor de coronajaren ligt. Toch liggen er uitdagingen in het vinden van een evenwicht tussen welvaart en welzijn.

Samen optrekken

De uitdagingen waar ondernemers de afgelopen jaren mee te maken kregen, hebben hun weerslag. Experimenten van Gemeente Amsterdam, zoals de Weesperknip, vormden een extra belasting. Het is een voorbeeld van de zoveelste externe factor waarop ondernemers geen invloed hebben, maar waar zij wel economisch de dupe van zijn. We herkennen allemaal verschillende belangen in de stad, maar laten we samen optrekken, en in goed overleg vooraf. Gezamenlijk draagvlak voor verandering of beleid helpt ons vooruit. Vereniging Amsterdam City heeft zich het afgelopen jaar onder meer ingezet om publiek-private samenwerkingen aan te sturen met als doel de stad aantrekkelijk te houden voor ondernemers, bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland.

Synergie creëren

De raad maakt niet altijd keuzes ten gunste van ondernemers. Daar ligt onze taak: beleidsmakers informeren. We zitten daarom bij en met iedereen aan tafel. Ook met programmamanagers en verantwoordelijken binnen de diensten om te bespreken hoe we elkaar concreet kunnen helpen. Het afgelopen jaar hebben we enkele mooie zaken voor elkaar gekregen. Zo hebben wij, bijvoorbeeld, met diverse partijen de toenemende verbale- en fysieke agressie rondom winkeldiefstallen in de binnenstad niet alleen geagendeerd bij de burgemeester, maar hebben we ook heel concrete, waardevolle zaken opgezet ten gunste van een veiliger ondernemers- en bezoekersklimaat.

Niet de ogen sluiten

We moeten trots zijn op onze mooie stad, maar mogen niet onze ogen sluiten voor actuele uitdagingen. Met alle betrokkenen kijken we naar zaken die binnen onze invloed liggen. Afval is een onderwerp, evenals veiligheid, bereikbaarheid en transformatie van winkelstraten. Publiek-private samenwerking is hierbij essentieel om onderwerpen die belangrijk zijn voor ondernemers hoger op de agenda te krijgen. Zo is Gemeente Amsterdam nu veel meer met het belang van efficiënte logistiek en bevoorrading bezig. Dat komt voort uit een gezamenlijke lobby. Het is nog niet altijd even tastbaar, maar er wordt constructief gesproken met belanghebbenden. We horen het bij elke conferentie en tijdens de gesprekken met verantwoordelijke wethouders terugkomen.

Ambassadeurschap

Het centrum is van onschatbare waarde voor de stad Amsterdam. Denk naast de inkomsten aan werkgelegenheid en beschikbare stages. Financiële en sociale opbrengsten uit de bezoekerseconomie komen ten gunste van de hele regio. We missen helaas ambassadeurschap bij de raad en het college van B&W. Het gaat vaak over wat er niet goed gaat. Geloof in winwin is ons devies. Als één partij tevreden is, klopt het niet. Amsterdam is fantastisch. Er wordt veel gesproken over de negatieve gevolgen van het succes van Amsterdam. Laten we positief over de binnenstad praten, spreken over kansen en successen delen. Het aankomende feestjaar waar we het 750-jarige bestaan van Amsterdam vieren, biedt daar veel kansen toe.

Zorgen

Als vereniging onderhouden we contact met ondernemers, straatmanagers, BIZ-bestuurders en brancheorganisaties. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de uitdagingen waarmee Amsterdamse ondernemers in de binnenstad geconfronteerd worden, en die zijn aanzienlijk. Een actueel punt van zorg is de eis dat bestelbusjes vanaf 1 januari 2025 emissievrij moeten zijn. Voor ondernemers die slechts eenmaal per week leveringen doen, lijkt deze investering financieel onhaalbaar. Veel ondernemers overwegen daardoor de binnenstad te verlaten, aangezien ondernemen onder deze omstandigheden niet meer rendabel is. Dit betreft vooral kleinere ondernemers die een essentiële bijdrage leveren aan de diversiteit en het succes van de binnenstad. Hun vertrek zou een groot verlies zijn. We vragen aandacht voor deze kwestie.

Welkom

Uit onze enquête blijkt dat 91% van de Amsterdamse ondernemers zich sterk verbonden voelt met de binnenstad, gedreven door hun liefde en toewijding voor de stad waar ze werken en vaak wonen. Dit gaat soms over van generatie op generatie. Hun liefde maakt hen ook kritisch, vooral als het gaat om het ontmoedigen van bepaalde bezoekersgroepen. Wij stellen dat het lastig is om het aantal bezoekers te reguleren. Economieën groeien, de wereldbevolking neemt toe en mensen reizen, dat zijn ontwikkelingen die we niet kunnen stoppen. Hoe kunnen we iedereen gastvrij ontvangen in de stad en regio en tegelijkertijd ongepast gedrag aanpakken, dat is de vraag. We moeten nadenken over het benodigde beleid en middelen, in plaats van ons te fixeren op het aantal bezoekers of het uitsluiten van bepaalde groepen. Laten we de dialoog openen over hoe we bezoekers, zowel dagjesmensen als verblijfsbezoekers, ontvangen in onze mooie stad.

Gastvrijheid als groot goed

Laten we blijk geven van vriendelijkheid en hoffelijkheid naar elkaar. Elk bezoek aan onze stad moet gekenmerkt worden door gastvrijheid, ongeacht financiële achtergronden van mensen. Bezoekers komen met uiteenlopende verwachtingen en zoeken naar diverse ervaringen. Wij zijn van mening dat bezoekers die toeristenbelasting betalen, tijdens hun verblijf iets concreets terug moeten zien voor hun bijdrage. Naast het gevoel welkom te zijn is dat een schone, veilige en bereikbare stad. Verrijkt met historie, schoonheid en een uniek aanbod. Ondernemers zijn niet alleen afhankelijk van bezoekers van buiten, maar ook van de Amsterdammer zelf. Daarom is het essentieel om lokaal winkelbezoek te stimuleren en aantrekkelijker te maken.

Dank

De City Index is ook dit jaar mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van onder andere onze drie trouwe en loyale partners Kroonenberg Groep, FEBO en Universiteit van Amsterdam. U leest mooie bijdragen in de vorm van advertorials. Ook schenken wij aandacht aan inspirerende publiek-private samenwerkingen. Lees tevens de interviews met acht bevlogen ondernemers om te ontdekken hoe zij afgelopen jaar het ondernemersklimaat hebben ervaren. Dit alles geïllustreerd met mooie foto’s. Beelden zeggen immers meer dan woorden.

Een positief en gezond jaar gewenst.

Benno Leeser – Voorzitter
Bestuur Jan Stoeltie – Directeur

Liever een gedrukte versie?

Mail je naam en adres naar secretariaat@amsterdamcity.nl en vraag naar de Amsterdam City Index 2024.

Download de drie datasets (38 indicatoren, ondernemersenquête en de antwoorden op de open vragen, Excel, ZIP)

Publicaties van voorgaande jaren zijn te downloaden uit ons archief.