Amsterdam City is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad. Amsterdam City, de stem van de ondernemer. Elk jaar meten we hoe het gaat met de economie in de binnenstad. De trend van de economie wordt vertaald in de Amsterdam City index.

Amsterdam City

  1. leden zijn gevestigd in en rond Amsterdam Centrum, dit overstijgt de grenzen van Stadsdeel Centrum. Focus ligt op de binnenstad
  2. werkt nadrukkelijk samen met omliggende stadsdelen indien deze van invloed zijn op de economische kracht van de binnenstad; samenwerking vanwege grensoverstijgende issues;
  3. stimuleert en faciliteert visievorming bij overheid en ondernemers op de rol van de economie in Amsterdam Centrum;
  4. coördineert het straatmanagement in de winkelgebieden binnenstad
  5. geeft op regelmatige basis informatie middels de nieuwsbrief, de website en de economische les;
  6. zet discussies op en organiseert bijeenkomsten;
  7. publiceert jaarlijks de Amsterdam City Index, de economische graadmeter van de Amsterdamse binnenstad.

Op al deze manieren bouwt Amsterdam City aan een platform voor ondernemingen en bedrijven, die bereid zijn de krachten te bundelen en een gemeenschappelijk standpunt na te streven.

De inkomsten van Amsterdam City bestaan uit contributies en incidentele bijdragen. De contributies zijn voldoende om zelfstandig te kunnen bestaan en een eigen bureau te onderhouden. Hoeveel contributie je betaalt, is afhankelijk van hoe groot je bedrijf is. Bedrijven en overheid dragen incidenteel bij om projecten en activiteiten mogelijk te maken. Het dagelijks bestuur vergadert eens in de drie weken, het algemeen bestuur eens in de drie maanden, het ondernemersoverleg vindt eens in de zes weken plaats evenals het straatmanagers overleg.

Dagelijks bestuur

Willem Koster, Voorzitter

Sergio Segers – Tourism Group International
Mikel Hoogland, Penningmeester – Rabobank
Dick Eberhardt – Eberhardt Retail B.V. & Vastgoed B.V.
Marcel Schonenberg – Congreslocatie Beurs van Berlage
Herwin Otten – Die Port van Cleve
Alice Ernest – Affaire d’Eau

Algemeen bestuur

Michael Huijser – Het Scheepvaartmuseum
Kees Lammers – Universiteit van Amsterdam
Bert van Noort – De Bijenkorf
Ronald Wiggers – 1012Inc
Dick de Graaff – Passenger Terminal Amsterdam
Maurice Herms – Heineken Brouwerijen Amsterdam
Bob Roeten – Albert Heijn
Ruben van der Valk – ING
Kasper van Noppen, Zelfstandig tekstschrijver & communicatieadviseur
Janny Alberts – NV Zeedijk

Willem Koster
Willem KosterVoorzitter
Een Amsterdammer met een historie als retailer in de Kalverstraat/Rokin. Goede redenen om betrokken te zijn bij visievorming van de binnenstad van Amsterdam. Als voorzitter motiveer en stimuleer ik de dialoog tussen ondernemers, bewoners en de Gemeente Amsterdam.

Mikel Hoogland
Mikel HooglandPenningmeester
Mijn hele werkzame leven ben ik actief in het dynamische Amsterdam. Zowel binnen als buiten mijn werk draag ik graag een steentje bij om Amsterdam samen nog mooier te maken.

Marcel Schonenberg
Marcel SchonenbergDagelijks bestuurslid
Er gebeurt veel in onze stad. Amsterdam City verenigt de belangen van de ondernemers en brengt ondernemersverenigingen en BIZ-zen samen. Die belangen staan steeds in relatie tot die van bewoners en bezoekers. Ik vind het geweldig hier een rol in te mogen spelen.

Herwin Otten
Herwin OttenDagelijks bestuurslid
Als hotelier ben ik 24/7 verantwoordelijk voor een goede beleving van mijn hotelgasten. Binnen de muren van mijn hotel maar ook daarbuiten. Een goede beleving van Amsterdam kan als er diversiteit, veiligheid, schoonheid, mobiliteit en zekerheid is.

Dick Eberhardt
Dick EberhardtDagelijks bestuurslid
Ik maak me hard voor ondernemers in de binnenstad die zich onderscheiden van de massa. Wat Amsterdam nodig heeft, is diversiteit in het historisch centrum en vooral niet allemaal van hetzelfde. Amsterdam City heeft een actieve rol in de communicatie met de overheid.

Alice Ernest
Alice ErnestDagelijks bestuurslid
Al bijna 30 jaar zelfstandig ondernemer in de Amsterdamse binnenstad. Ik zie de stad als een dynamisch geheel gevormd door ondernemers, bewoners en bezoekers. Ik vind het belangrijk om mee te kunnen denken over de toekomst van de stad. Over hoe Amsterdam een prettige en fijne stad kan zijn én blijven voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

Sergio Segers
Sergio SegersDagelijks bestuurslid
Bezoekers uit binnen- en buitenland zijn ongelofelijk belangrijk voor Amsterdam. Ze leveren de stad veel welvaart, culturele rijkdom en voorzieningen op. Ik zet mij dagelijks graag in voor een stad waar bezoekers welkom zijn en blijven.