Amsterdam City is een vereniging met als leden grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, veelal gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad waar welvaart en welzijn in balans zijn. vereniging Amsterdam City, dé stem van betrokken ondernemers. Elk jaar meten we hoe het gaat met de economie en het ondernemersklimaat in de binnenstad. De trend van de economie wordt vertaald in de Amsterdam City index.

Vereniging Amsterdam City

  1. leden zijn gevestigd in en rond Amsterdam Centrum, dit overstijgt de grenzen van Stadsdeel Centrum. Focus ligt op de binnenstad
  2. werkt nadrukkelijk samen met omliggende stadsdelen indien deze van invloed zijn op de economische kracht van de binnenstad; samenwerking vanwege grensoverstijgende issues;
  3. stimuleert en faciliteert visievorming bij overheid en ondernemers op de rol van de economie in Amsterdam Centrum;
  4. coördineert het straatmanagement in de winkelgebieden binnenstad
  5. geeft op regelmatige basis informatie middels de nieuwsbrief, de website en de economische les;
  6. zet discussies op en organiseert bijeenkomsten;
  7. publiceert jaarlijks de Amsterdam City Index, de economische graadmeter van de Amsterdamse binnenstad.

Op al deze manieren bouwt Vereniging Amsterdam City aan een platform voor ondernemingen en bedrijven, die bereid zijn de krachten te bundelen en een gemeenschappelijk standpunt na te streven.

De inkomsten van Vereniging Amsterdam City bestaan uit contributies en incidentele bijdragen. De contributies zijn voldoende om zelfstandig te kunnen bestaan en een eigen bureau te onderhouden. Hoeveel contributie je betaalt, is afhankelijk van hoe groot je bedrijf is. Bedrijven en overheid dragen incidenteel bij om projecten en activiteiten mogelijk te maken. Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks, het Biz besturen- / ondernemersoverleg vindt vier keer per jaar plaats en met straatmanagers komen wij elke zes weken bijeen.

Dagelijks Bestuur

Benno Leeser
Benno LeeserVoorzitter
In 1973 ben ik begonnen bij GASSAN Diamonds en sinds 1983 de CEO van dit familiebedrijf.
Onze onderneming is nauw betrokken bij Amsterdam Centrum vanwege de locatie van het hoofdkantoor aan de Nieuwe Uilenburgerstraat. Deze werd vóór de Covid-pandemie bezocht door 400.000 bezoekers op jaarbasis. Daarnaast heeft GASSAN een grote winkel op de mooiste locatie van Amsterdam, de Dam. Een werkbare situatie voor de ondernemers is van groot belang, maar zeker ook moet de bezoeker aan onze stad zich welkom voelen. Hiervoor is nauw overleg nodig tussen winkeliers, de gemeente en de buurt. Ik ben verheugd om als bestuursvoorzitter van Amsterdam City daaraan mijn steentje te mogen bijdragen.

Mikel Hoogland
Mikel HooglandPenningmeester
Mijn hele werkzame leven ben ik actief in het dynamische Amsterdam. Zowel binnen als buiten mijn werk draag ik graag een steentje bij om Amsterdam samen nog mooier te maken.

Alice Ernest
Alice ErnestLid Dagelijks Bestuur
Al bijna 30 jaar zelfstandig ondernemer in de Amsterdamse binnenstad. Ik zie de stad als een dynamisch geheel gevormd door ondernemers, bewoners en bezoekers. Ik vind het belangrijk om mee te kunnen denken over de toekomst van de stad. Over hoe Amsterdam een prettige en fijne stad kan zijn én blijven voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

Dick Eberhardt
Dick EberhardtLid Dagelijks Bestuur
Ik maak me hard voor ondernemers in de binnenstad die zich onderscheiden van de massa. Wat Amsterdam nodig heeft, is diversiteit in het historisch centrum en vooral niet allemaal van hetzelfde. Amsterdam City heeft een actieve rol in de communicatie met de overheid.

Marcel Romein
Marcel RomeinLid Dagelijks Bestuur
Het is een feestje om in de binnenstad te ondernemen, er is altijd wat te doen. Het is heel dynamisch en je vindt er allerlei mensen. Dit is gewoon een levendige stad die nooit stil staat. Dialoog en luisteren naar elkaar is essentieel. Het is zó belangrijk dat we in gezamenlijkheid, met bewoners, bezoekers, ondernemers en gemeente moeten optrekken. De dialoog moeten we doorzetten.
Marcel Schonenberg
Marcel SchonenbergLid Dagelijks Bestuur
Er gebeurt veel in onze stad. Amsterdam City verenigt de belangen van de ondernemers en brengt ondernemersverenigingen en BIZ-zen samen. Die belangen staan steeds in relatie tot die van bewoners en bezoekers. Ik vind het geweldig hier een rol in te mogen spelen.

Sergio Segers
Sergio SegersLid Dagelijks Bestuur
Bezoekers uit binnen- en buitenland zijn ongelofelijk belangrijk voor Amsterdam. Ze leveren de stad veel welvaart, culturele rijkdom en voorzieningen op. Ik zet mij dagelijks graag in voor een stad waar bezoekers welkom zijn en blijven.

René R.F. Wildeman
René R.F. WildemanErelid
Na 20 jaar aan het meer van Genève gestudeerd en gewerkt te hebben kwam ik in 1986 naar het voor mij vrijwel onbekende Amsterdam om als Directeur voor een Zwitserse Hotelgroep hun hotel aan het Damrak te openen. Het Amsterdam uit die tijd bracht bij mij een schok teweeg. Met de beruchte 3 V’s (Veiligheid, Vuil en Verkeer) had ik in Zwitserland geen ervaring opgedaan. Al snel sloot ik me aan bij ondernemers die het ook hoog tijd voor actie vonden. Ik werd gevraagd als bestuurslid van AmsterdamCity , een functie die ik jarenlang met plezier vervuld heb en was vervolgens o.a. Voorzitter van de Ondernemersvereniging Damrak/Beursplein en Voorzitter van de Eigenarenvereniging Damrak/Beursplein. Wat een vooruitgang heeft Amsterdam geboekt sinds 1986 maar laten we waakzaam blijven om het ondernemersklimaat niet te laten verslechteren.