De G6 is een samenstelling van directeuren die verantwoordelijkheid zijn vanuit hun functie en rol voor een economisch gezonde binnenstad en kernwinkelgebied. De zes grootste steden zijn aangesloten, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Eindhoven. Tijdens (digitale) overleggen en werkbezoeken worden ervaringen en kennis gedeeld en wordt er in gezamenlijkheid opgetrokken om relevante onderwerpen te agenderen op landelijke politieke agenda’s.