InRetail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food. Met Centrumoverleg Noord-Holland facilitairen zij overleg met als doel om gezamenlijk ervaringen en expertises in te zetten om aantrekkelijke binnensteden en lokaal ondernemerschap op politieke agenda’s te krijgen. Ook worden stad overstijgende onderwerpen besproken.