Het Dagelijks Bestuur is de back-bone van Vereniging Amsterdam City. Bestuursleden zijn werkzaam in de retail, horeca, cultuursector, zakelijke dienstverlening of zijn ZZP-er. Vanuit deze invalshoeken zijn zij de stem van de ondernemer. Op regelmatige basis komt het bestuur bijeen om de gang van zaken te bespreken. Tevens vindt er overlegt plaats met het bestuur van Stadsdeel Centrum en spart het bestuur van de vereniging met o.a. Biz-bestuurders en straatmanagers.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur is de heer Benno Leeser. Het bestuur vergadert maandelijks op het kantoor van Vereniging Amsterdam City.