Het dagelijks bestuur is de back-bone van Amsterdam City. De bestuursleden komen uit de retail, horeca, zakelijke dienstverlening of zijn ZZP-er. Vanuit deze invalshoeken zijn ze de stem van de ondernemer. De bestuursleden komen zeer regelmatig bij elkaar om de dagelijkse gang van zaken door te nemen.  Op regelmatige basis overlegt het bestuur van Amsterdam City met het bestuur van Stadsdeel Centrum. Daarnaast spart het bestuur van Amsterdam City samen  met de straatmanagers met de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum.

Het dagelijks bestuur komt eens per 3 weken bij elkaar.