Amsterdam City maakt deel uit van de Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA). Per twee maanden is er publiek-privaat overleg waarin onderwerpen worden besproken die direct en indirect te maken hebben met logistieke ontwikkelingen in de stad Amsterdam. Voorbeelden hiervan zijn de kansen op het gebied van transport over water, Oranje Loper, ontheffingen & vergunningen, Hub-visie, Pilot knip Weesperstraat, LEV-kader, voorbereidingen Nul-emissiezonde 2025, Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Stadslogistiek, Regionale Uitvoeringsagenda Stadslogistiek (RUAS) en het Uitvoeringsplan programma Logistiek.