Bijeenkomsten

Vereniging Amsterdam City overlegt structureel met ondernemers; in het ondernemersoverleg met bestuurders Biz’en; in het straatmanagersoverleg met de straatmanagers van de eerder genoemde Biz’en en in het Grootwinkelberaad met de vestigingsmanagers van grotere retailers in de binnenstad. Het dagelijks bestuur voor de dagelijkse gang van zaken van Amsterdam City met vertegenwoordigers vanuit de