GBA staat voor het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam. Aangesloten zijn diverse belangenverenigingen uit (de regio) Amsterdam. Er vindt elk kwartaal overleg plaats. Een van de doelen is om een vruchtbare relatie te onderhouden tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven opdat er in gezamenlijkheid opgetrokken kan worden op onderwerpen als regelgeving, bereikbaarheid, verduurzaming, voorzieningen en vestigingsklimaat en de bezoekerseconomie. GBA maakt van de mogelijkheid gebruik om inzichten te delen en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Informatieoverdracht en samenwerking staan hoog in het vaandel.