Amsterdam City maakt deel uit van het Kernteam PVO Amsterdam-Amstelland. Platvorm Veilig Ondernemen is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven, de Amsterdam-Amstelland gemeenten, de politie van Amsterdam en het Openbaar Ministerie. De partijen werken op basis van publiek-private samenwerking aan een veilig ondernemersklimaat door met elkaar doeltreffende en waar mogelijk preventieve veiligheidsmaatregelen te agenderen en te ontwikkelen. Een veilige (werk)omgeving draagt bij aan financieel gezonde ondernemingen, aan een gezond vestigingsklimaat waarin bedrijven, ondernemers en hun personeel kunnen floreren. PVO Amsterdam-Amstelland ondersteunt en adviseert ondernemers en ondernemersverenigingen (BIZzen) bij kwesties zoals preventieve maatregelen tegen overvallen, winkeldiefstal, bedrijfsinbraken, cybercrime, horizontale fraude of acties in de openbare ruimte die helpen de omgeving van de ondernemer veiliger te maken