Gebiedsmakelaars houden overzicht over alle opgaven in de buurt. Ook zijn ze gesprekspartner voor de bestuurders van het stadsdeel of stadsgebied bij het opstellen van gebiedsagenda en gebiedsplan. Op de site van Amsterdam.nl vindt je een overzicht van alle gebiedsmakelaars waarmee je contact kunt opnemen.