In de politieke stellingname van Groen Links wordt het logo I Amsterdam neergezet als symbool van de drukte. Dat is onjuist. Het merk benadrukt juist de inclusiviteit bij ons gezamenlijke gevoel met Amsterdam.

Het merk I Amsterdam is zorgvuldig opgebouwd en staat voor veel meer dan inkomend toerisme. Het staat voor de identiteit van de stad waarmee iedereen zich kan (of zou moeten kunnen) vereenzelvigen. Bewoners, bedrijven en bezoekers.

En dat willen wij behouden!