De concept gebiedsplannen van stadsdeel Centrum zijn gereed. In de concept gebiedsplannen staan activiteiten die de gemeente in 2018 wil gaan uitvoeren. Op 19 december worden de concept plannen besproken in de vergadering van de bestuurscommissie van Centrum. Voor het opstellen van de concept gebiedsplannen is gebruik gemaakt van de resultaten van de buurtenquête en overige informatie uit de buurten.

Er is ook een speciale ondernemers versie van de twee gebiedsplannen. Samengevoegd in één.

Ondernemersversie Buurtenquête Stadsdeel Centrum

Lees het concept plan voor je eigen gebied door en kijk of er geen onderwerpen vergeten zijn of op een andere manier aandacht verdienen.

Reageren op de concept gebiedsplannen kan door in te spreken tijdens de vergadering van bestuurscommissie Centrum op dinsdag 19 december. U moet zich hiervoor aanmelden.

Begin 2018 publiceert de gemeente de vastgestelde gebiedsplannen. Daarna volgt de uitvoering.