Waarom geen fysieke barrières in het centrum van Amsterdam?

Ondernemers voor een veilig winkelgebied

In een brief aan de burgemeester heeft Amsterdam City aangegeven dat de veiligheidsgevoelens van de ondernemers drastisch zijn afgenomen. Bron van dit gevoel is de aanslagen die zich hebben afgespeeld in Europese steden in drukke straten met behulp van voertuigen. Een beperkte openbare ruimte waar zich op voorspelbare momenten grote groepen mensen verblijven, die weinig mogelijkheden hebben om zich aan acuut gevaar te onttrekken. Dat geldt voor alle straten in het kernwinkelgebied, maar natuurlijk vooral voor smalle winkelstraten als Kalverstraat en Nieuwendijk en ook voor bijvoorbeeld Leidsestraat en Warmoesstraat. De vraag aan de burgemeester (verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad) om fysieke barrières is beantwoord. Het antwoord is nee.

De driehoek spreekt op vrijdag 25 augustus met een delegatie van ondernemers.

Geen fysieke barrières, waarom?

De driehoek (burgemeester/officier van justitie/commissaris politie) geeft enkele redenen waarom er geen ZICHTBARE maatregelen worden genomen in de bovengenoemde straten:

  • Dreiging is te diffuus, elke locatie kan gezien worden als potentieel doelwit.
  • Terroristen maken gebruik van veel verschillende aanslagmiddelen.
  • Er worden al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen in de stad.
  • We moeten ons niet laten leiden door angst; het normale leven moetn zoveel mogelijk doorgang vinden
  • Maatregelen worden getroffen op basis van dingen die we weten en niet op basis van dingen die we voelen.
  • Bereikbaarheid van de straten komt in het geding.
  • We kunnen onmogelijk alle risico’s uitsluiten.

Pers na laatste aanslag in Barcelona over veiligheid in Amsterdam

Het winkelgebied in het centrum van Amsterdam kwam de dag na de aanslagen in en rondom Barcelona nadrukkelijk in het nieuws.

De binnenstad is op z’n mooist als het objectvrij is. Nou liever niet, zegt Pauline Buurma, straatmanager Rokin, Kalverstraat en Heiligeweg in RTL nieuws. In Australië worden grondige maatregelen genomen in de openbare ruimte, kopt het AD. Een aanslag met een voertuig is zeker niet nieuw: NOS.  Volgens veiligheidsexperts kunnen er wel degelijk maatregelen genomen worden in de straten, lees je in de Telegraaf. De gemeente bevestigt in Het Parool geen extra maatregelen te zullen nemen. Via Radio 1 vanaf minuut 5 interview over de situatie in Amsterdam. Een veilige weg barrière hoeft niet lelijk te zijn volgens NRC Informatie gestuurd werken is beter zeggen andere deskundigen in de Volkskrant.