Mede naar aanleiding van de door Amsterdam City gestuurde brief over het voorzetten van de uitgebreide terrassen heeft dit geleid tot het volgende stuk: Open stad en winterterrassen

Hierin staat aangegeven dat de vergrootte terrassen kunnen worden aangehouden tot 1 maart 2021. Dit kan ook met een overkapping zoals een parasol, terrasverwarming en aan één zijde voorzien van een zijflap. Lees de brief voor álle details.

Hieronder het verzoek van Amsterdam City van enige tijd geleden.

Amsterdam City bepleit namens BIZ- en ondernemers verenigingen de tijdelijke vergroting van terrassen gedurende een langere periode dan tot 31 oktober a.s. mogelijk te maken.

De tijdelijke vergroting van de terrassen is als maatregel genomen om horeca ondernemers in de moeilijke tijden van Corona te ondersteunen. Omdat de 1,5 meter restrictie resulteert in een aanzienlijke beperking van capaciteit van de binnenruimte in horeca, is er extra ruimte gecreëerd in de capaciteit van terrassen. Een terechte maatregel die op veel plaatsen meer bezoekers in de gelegenheid heeft gesteld tot het bezoek aan horecagelegenheden en daarmee de exploitatie van de horecabedrijven te verbeteren. De Corona situatie is nog immer hetzelfde en beperkende maatregelen zullen een veel langere periode opgelegd blijven dan gehoopt. Het pleidooi voor verlenging vindt daarin zijn voornaamste grondslag.

Het proces van het in eerste instantie opstellen van de plannen voor die uitbreiding heeft aanvankelijk veel discussie opgeleverd met bewoners. Het is gebleken dat gedurende de periode tot nu toe er slechts een gering aantal klachten is vernomen van bewoners. En voorover die zijn ontvangen betreft het een heel beperkt aantal terrassen. Zeker in de nabije periode zal het aantal toeristen zeer beperkt blijven, waardoor wij ervan overtuigd zijn dat de acceptatie van de terrassen positief zal blijven. Bovendien zullen de bewoners van Amsterdam zich welkom voelen om gebruik ervan te maken.

Lees hier de brief die Amsterdam City aan het college heeft gestuurd.