Op 23 oktober verscheen in de Telegraaf een stuk over de grotere rol van de burger bij de aanpak van criminaliteit.

In Amsterdam werkt Amsterdam City al jaren samen met de BIZzen en ondernemersverenigingen om  te voorkomen dat er winkeldiefstallen zijn, overvallen en meer. Preventieve samenwerking met Politie, gemeente, handhaving. Ondermijning, letterlijk het ondermijnen van gezag is van alle tijden maar lijkt steeds meer onze binnenstad te schaden. Daarnaast is de samenwerking op het gebied van anti-terreurmaatregelen door het plaatsen van fysieke barrières ook vlot getrokken.

Dit soort samenwerking gaat veel verder dan het nemen van preventieve maatregelen. Amsterdam heeft niet het imago van een onveilige stad en dat willen we graag zo behouden.