Antwoorden voor de horeca

Tot hoe laat mogen restaurants en cafés nog open blijven?
Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloopmogelijkheid, vanaf 22.00 uur is de zaak gesloten. Sportkantines worden helemaal gesloten.

Mag ik als restaurant of café meer dan 30 mensen ontvangen?
Nee, het maximale aantal gasten is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel).

Mag de horeca bij commerciële sportaanbieders, zoals golfbanen, tennisparken, fitnesscentra, wel openblijven?
Nee, helaas. Het is verboden bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor het publiek. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen sportverenigingen en commerciële sportaanbieders.

Kan een ondernemer uitgezonderd worden van deze maatregelen?
Er is een lijst van uitzonderingen van situaties waarvoor de maximale aantallen personen per ruimte niet van toepassing is.
Veiligheidsregio’s kunnen uitzonderingen maken voor panden van groot belang voor de regio.

Antwoorden voor de toeristische sector

Mogen toeristen uit binnen- en buitenland nog naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam komen?
Ja, dat blijft toegestaan, maar het kabinet adviseert wel om binnen Nederland de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.
Het is aan ieder voor zich om te bepalen of een reisbeweging noodzakelijk is. Voor buitenlandse toeristen is dit afhankelijk van de reisadviezen in hun eigen land.

Mogen mensen nog een vakantie boeken in Nederland?
Ja, het is nog steeds mogelijk om naar een camping, vakantiehuis of hotel in Nederland te gaan, maar het kabinet adviseert om de reisbewegingen terplekke zoveel mogelijk te beperken.

Mogen meerdere gezinnen in een vakantiehuis in Nederland?
Ja, mensen uit verschillende huishoudens mogen gebruik maken van een vakantiehuisje in Nederland.
Hier geldt het dringende advies van het kabinet om het vakantiehuisje te delen met maximaal 3 personen die niet uit het eigen huishouden komen, uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard moet wel 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

Antwoorden voor de detailhandel

Ben ik als winkelier verplicht om een deurbeleid te voeren?
Ja, zogenoemd deurbeleid moet ervoor zorgen dat klanten in winkels 1,5 meter afstand kunnen houden. Dat houdt in dat ondernemers ervoor moeten waken dat er teveel mensen naar binnen kunnen komen, bijvoorbeeld door iedereen te verplichten gebruik te maken van (een beperkt aantal) winkelkarretjes of -mandjes.

Ben ik verplicht om speciale uren voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn?
Alleen voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche – supermarkten dus – is zo’n verplichting aangekondigd; dit wordt in overleg met brancheorganisaties en op basis van de lokale situatie ingevuld.

Mag ik nu nog maar 30 klanten tegelijk binnen in mijn winkel hebben?
Nee, het maximum van 30 mensen per binnenruimte geldt niet voor de detailhandel. Wél geldt de regel dat iedereen 1,5 meter afstand moet kunnen houden. Daarvoor zijn diverse protocollen ontwikkeld.

Welke aanvullende maatregelen gelden voor supermarkten?
Voor winkels geldt dat zij een deurbeleid voeren, waardoor het binnen niet te druk wordt. Daarnaast geven supermarkten kwetsbaren de gelegenheid om tijdens speciale momenten (venstertijden) hun boodschappen te doen, in principe twee keer per dag één uur. Er volgt nog overleg met de brancheorganisaties over de tijdsblokken.
In grotere supermarkten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag geldt het dringende advies een mondkapje te dragen.

Gaan medewerkers in de supermarkt weer karretjes en mandjes schoonmaken voor klanten?
Supermarkten besteden extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel en maken materialen zoals winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon. Het is aan de supermarkt zelf of zij als service aan de klant een karretje of mandje schoonmaken.

Antwoorden over de steunpakketten

Betekenen de strengere maatregelen dat het steun- en herstelpakket dat per 1 oktober ingaat, wordt uitgebreid?
Vooralsnog is het kabinet dat niet van plan. De maatregelen in het pakket zijn volgens hen zo opgezet dat ze mee ademen met de geleden schade. Hoe meer omzetderving, hoe meer steun. Dit geldt bijvoorbeeld voor de NOW. Overigens is de NOW 3.0 soberder dan de eerdere varianten. Ook voor de TVL geldt dat die meer steun biedt naarmate de omzetdaling groter blijkt. Met ingang van 1 oktober is het plafond van de TVL verhoogd naar € 90.000 per drie maanden. Aanvullende steun voor specifieke sectoren is volgens het kabinet niet aan de orde. ‘Uiteraard blijft het kabinet alert op signalen en zorgen binnen sectoren.’

Op hoeveel steun kan ik als ondernemer nu rekenen?
Voor inzicht in alle relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen kunnen ondernemers gebruik maken van de coronacalculator van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Wat als de steunmaatregelen niet genoeg zijn voor mijn bedrijf?
Het kabinet geeft aan dat het met dit pakket niet iedere onderneming kan redden. ‘De steun is immers nooit de volledige schade die wordt geleden.’ Wel laat het kabinet weten dat als de ontwikkelingen vragen om aanpassing, het daar uiteraard toe bereid is. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is hier inderdaad sprake van. Daarom gaan we met het kabinet en de bonden ook in gesprek over opnieuw zwaar getroffen sectoren als de horeca, het transport, toeleveranciers en de evenementenbranche waar maatwerk nodig is.

Het ‘van werk naar werk’ pakket staat in de steigers. De invulling van NOW 3.0 is bekend. Nieuw daarin is dat aanvragers die werknemers willen ontslaan deze bij het UWV moeten aanmelden.

Lees de Q&A opgesteld door VNO NCW en MKB Nederland hier. Bovenstaande vragen en antwoorden zijn door deze organisaties opgesteld.


Illustratie Paul van Elk