De Coronacrisis grijpt elke dag sterker om zich heen. Dat is buitengewoon zwaar voor de zieken, het zorgpersoneel en de mensen van de vitale diensten, waarvoor wij de grootste waardering hebben!

Voor de ondernemers van Amsterdam betekent deze crisis een enorme aanslag op hun bedrijfsvoering. Gelukkig is het Kabinet snel over de brug gekomen met maatregelen, doet de Gemeente Amsterdam ook heel veel om het (financiƫle) leed van ondernemers te verzachten en hebben de banken hun kredietfaciliteiten verruimd.

Echter, vanwege de ongekende omvang van de crisis doen wij ook een beroep op alle verhuurders van (winkel- en horeca)panden in Amsterdam. Voor veel winkeliers wordt het onmogelijk aan de huurverplichting te voldoen: hun omzet keldert, zeker als hun winkel of horecagelegenheid al gesloten is, terwijl de vaste kosten doorlopen. Daarbij is het goed om te beseffen dat als een huurder niet in staat is de huur in deze coronacrisissituatie te betalen, met eventueel een beroep op overmacht, geen of slechts gedeeltelijke nakoming van de huurverplichtingsbetaling, zou kunnen worden verlangd.

Als Ondernemersverenigingen van Amsterdam, verenigd in het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam, vragen wij u als verhuurder in gesprek te gaan met uw huurders om tot (tijdelijke) afspraken te komen. Daarbij zou u kunnen denken aan:

aantal maanden uitstel van betaling van de huur, tijdelijke korting op de huurverplichting en kwijtschelding van de huurverplichting over een bepaalde periode. Ongetwijfeld kunt u met uw huurder komen tot een maatwerkoplossing.

Dit soort (tijdelijke) oplossingen voor het probleem van huurders om huurverplichtingen op te brengen, geeft mogelijk, gecombineerd met de maatregelen die de overheden al genomen hebben, net dat beetje lucht waardoor ondernemers in deze crisis kunnen overleven.

Wij danken bij voorbaat iedereen voor zijn of haar bereidwilligheid om oplossingen te vinden!

Namens het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam,

Namens het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam,

Willem Koster, voorzitter Vereniging Amsterdam City
Pim Evers, voorzitter KHN Amsterdam
Paul Wevers, voorzitter ORAM
Bart Drenth, voorzitter MKB Amsterdam
Reinier Mutsaerts, voorzitter VAZO
Rob Post, voorzitter VEBAN
Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW- Metropool Amsterdam
Philip Larsen, voorzitter Ondernemersvereniging Westpoort