Het stadsbestuur neemt tijdelijke maatregelen in de openbare ruimte om meer ruimte te bieden
aan Amsterdammers, nu het openbare leven in Amsterdam weer langzaam op gang komt.

Het volledige rapport “Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte: We geven elkaar de ruimte”, vindt u hier.

De menukaart geeft een overzicht van de mogelijke maatregelen om de openbare ruimte in de stad tijdelijk aan te passen aan de eisen van de anderhalvemetersamenleving.

Het kabinet heeft besloten dat op 11 mei de basisscholen en kinderopvang weer opengaan en dat
kappers en andere contactberoepen klanten op afspraak mogen ontvangen. Ook zijn veel winkels
weer open en gaat het openbaar vervoer meer rijden.

Vanaf 1 juni mogen ook terrassen, musea en culturele instellingen weer beperkt open. Dat zorgt de komende tijd voor meer mensen op straat. Om te zorgen dat dit veilig kan, zijn er verschillende maatregelen in kaart gebracht door de gemeente, die moeten zorgen voor de anderhalve meter afstand en een goede verdeling van de schaarse openbare ruimte in de stad.

Per stadsdeel worden op korte termijn de verschillende probleemlocaties in beeld gebracht, waarna de
nodige aanpassingen worden gedaan. De tijdelijke maatregelen worden teruggedraaid op het moment
dat de anderhalve meter afstand niet meer nodig is.

Economie in de openbare ruimte

Per 1 juni mogen de terrassen en de culturele instellingen in de stad weer open. De gemeente
onderzoekt op welke plekken het mogelijk is om voor ondernemers en culturele instellingen extra
ruimte te maken voor bijvoorbeeld buurtgerichte terrassen, waarbij er altijd genoeg ruimte moet zijn
voor voetgangers en aandacht voor leefbaarheid voor bewoners in de omgeving.

Daarvoor worden de komende tijd samen met de brancheorganisaties regels opgesteld, waarmee ondernemers aan de slag kunnen.

Ook kijkt de gemeente samen met ondernemers hoe drukke winkelstraten veilig kunnen
worden ingericht met bijvoorbeeld ruimte voor wachtrijen voor winkels, zodat daar ook de anderhalve
meter kan worden aangehouden.

Verblijf in de openbare ruimte

Op pleinen en in parken kan de ruimte worden vergroot door een parkeerverbod voor fietsen in te stellen of kan een rustige straat tijdelijk worden afgesloten voor auto’s.

Intensieve monitoring

Door de intensiteit en het gedrag van het auto- en fietsverkeer te monitoren, is het mogelijk om snel bij
te sturen als er verkeersonveilige situaties ontstaan door te veel autoverkeer, te hoge snelheid of
gevaarlijke situaties bij het inhalen. Als het autoverkeer flink toeneemt kunnen maatregelen worden
getroffen om autoverkeer te ontmoedigen, om te leiden of zelfs wegen af te sluiten. Politie en
handhaving monitoren de situatie op drukke plekken, zoals parken, pleinen en markten. Aanvullend
hierop zijn in het Vondelpark en de Albert Cuypstraat een aantal sensoren opgehangen om
verkeersstromen te kunnen monitoren. Mocht het ergens te druk worden, dan kunnen ook hier extra
maatregelen worden genomen, zoals (gedeeltelijke) afsluiting of het instellen van eenrichtingsverkeer.