Met dit manifest vragen wij aandacht voor de belangen van ondernemers in de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en benoemen wij acht thema’s waaraan juist ondernemers een grote bijdrage kunnen leveren. Immers vanuit ondernemerschap dragen wij met elkaar zorg voor een gezonde economie, werkgelegenheid voor iedereen en een regio waarin samengewerkt wordt aan innovatieve en duurzame oplossingen. Met elkaar zetten we de MRA op de kaart.

Deze regio heeft 2.5 miljoen inwoners en 1.5 miljoen banen. Vóór de coronacrisis telde Amsterdam bijna 22 miljoen unieke toeristische bezoekers per jaar (2019).

Onze belangrijkste oproep is:

Blijf investeren! Bezuinigingen bemoeilijken het herstel van de lokale economie en brede welvaart.