Na diverse overleggen met de BIZzen en ondernemersverenigingen uit de binnenstad van Amsterdam heeft Amsterdam City een brandbrief geschreven namens de ondernemers.

De brief is gericht aan de Gemeenteraad en het College van B&W

De Corona crisis dreigt de winkels in de Binnenstad om zeep te helpen!

Ondernemers willen dat de Gemeente haar prioriteiten bijstelt en zo snel mogelijk de bezoekerseconomie helpt herstellen.

Winkels en horeca vallen om

De Binnenstad van Amsterdam is voor een groot deel afhankelijk van bezoekers. En die laten het gedurende de maanden van crisis, en nog steeds, bijna geheel afweten. Winkelstraten zijn leeg, winkels kampen met omzetverliezen van meer dan 50%. Veel winkels zijn al definitief gesloten en in de komende maanden vrezen wij dat meer dan de helft van de winkels niet meer zal bestaan. Er resten dan lege winkelpanden en dichte etalages. Een woestenij van ellende!

En dit doet zich niet alleen voor in de zogenaamde toeristenwinkels, maar over de hele linie qua winkelgrootte en assortiment. Niet alleen komt er nu snel leegstand in het Kernwinkelgebied, maar ook in de belevenisbuurten als bijvoorbeeld De 9 Straatjes. Amsterdam doet het ook slecht in verhouding tot andere Europese grote steden. Dat is de wekelijkheid voor nu en straks!

Bezoekers blijven nog steeds weg en komen voorlopig niet terug

Uit alle cijfers (aantal bezoekers, omzetten, reserveringen) blijkt dat niet te verwachten valt dat de bezoekers snel in grote hoeveelheden zullen terugkeren. Ook dat is de werkelijkheid voor een lange periode.
De Binnenstad wordt veel sterke getroffen dan andere stadsdelen door het wegblijven van bezoekers. De belangrijke economische sectoren in de Binnenstad zijn immers veel meer afhankelijk van de bezoekersaantallen dan elders. Ook de afwezigheid van vele thuiswerkers doet zich sterk voelen, de Binnenstad is ook een heel belangrijke vestigingsplaats voor kantoren.

Gezondheid versus anti-toerisme beleid

De onterechte angst voor een snelle terugkeer van de grote aantallen toeristen zoals voor de Corona crisis het geval was, geeft een verkeerd perspectief voor een juiste afweging tussen gezondheidsrisico en toerisme beleid.
En toch koppelen het gemeentebestuur en de raad maar al te graag het gewenste anti-toeristen beleid aan de huidige crisis. Hiermee krijgt het gezondheidsbeleid een geheel verkeerde betekenis in relatie tot de bezoekerseconomie. Wij vinden dat in het evenwicht tussen gezondheid en economie een te eenzijdige keus gemaakt wordt!

De meeste ondernemers vinden ook dat we niet al die toeristen over de vloer moeten hebben, die hier alleen maar komen voor de drugs en ander slechts op massa toeristen gericht aanbod. Die toeristen zien we nu als eersten weer terugkomen. Maar in de heftige crisis van nu kunnen de ondernemers er absoluut niet mee akkoord gaan dat het anti-toerisme beleid misbruikt wordt om het brede aanbod in de Binnenstad af te breken.

En dat moet veranderen! Wij willen dat de Gemeente haar prioriteiten aanpast!

De Rijksoverheid versoepelt nu een groot aantal beperkende maatregelen, maar Amsterdam blijft stug vasthouden aan het eenzijdige veiligheidsbeleid gericht op beheersing van de pandemie. Dit beleid van louter beperkingen betekent de nekslag voor onze bezoekers economie. Ondernemers, bewoners, bezoekers zijn straks in even grote mate slachtoffers van een kapotte Binnenstad.

Wij willen dat de gemeente een aantal maatregelen treft om dit rampscenario te helpen voorkomen.

1. Maak het behoud van werkgelegenheid en een spoedig herstel van de bezoekerseconomie tot doelstelling van het beleid.

2. Geef amsterdam&partners nu opdracht om een campagne te voeren die erop gericht is bezoekers uit heel Nederland en de ons omringende landen aan te sporen om de Binnenstad van Amsterdam te bezoeken.

3. Herstel de bereikbaarheid van Amsterdam. Het Rijk heeft het reizen per Openbaar Vervoer weer genormaliseerd, maak daar gebruik van. Verlaag de parkeertarieven in de hele Binnenstad, garages staan nu leeg.

4. Faseer de grote Openbare Werken in de Binnenstad, en voorkom dat alle toevoerwegen tegelijk worden afgesloten. De knip in de Weesperstraat zorgt ervoor dat de Binnenstad vanuit oostelijke richting onbereikbaar wordt. De plek waarop de knip nu wordt gelegd, maakt het onmogelijk om via het Mr. Visserplein de Amstel te kunnen bereiken. Stel deze maatregel in ieder geval nu uit.

5. Verlaag de tarieven voor de zakelijke OZB, en de andere lokale lasten moeten verder omlaag. Geef ondernemers gedurende een langere periode afstel dan wel uitstel voor lokale heffingen.

6. Zorg voor voldoende en adequate handhaving. Maak veel meer budgettaire ruimte vrij om daarin te voorzien. Wij willen met elkaar dat de Binnenstad weer een aantrekkelijke verblijf-en woonplek wordt. Het gedrag van alle gebruikers is daarbij van verstrekkende invloed.

7. Houd de stad veel beter schoon. Zowel het overal aanwezige straatvuil als het grofvuil roepen een nog armoediger beeld op dan de gesloten ondernemingen op zich.

8. Intensiveer de aanpak tegen ondermijning. De bedreiging hiervan voor een ordelijke economie vormt zeker in deze tijden van crisis een grote uitdaging.