Op donderdag 5 oktober communiceerde de gemeente Amsterdam het voorbereidingsbesluit voor een divers winkelaanbod. Het besluit om nieuwe toeristenwinkels in het centrum te weren kwam onverwacht. We begrijpen de snelheid waarmee het besluit is genomen aangezien het om een zeer gevoelig onderwerp gaat.

Amsterdam City wil zich ervoor sterk maken dat Amsterdam, en ook het centrum, een stad blijft waar bezoekers en nieuwe ondernemers heel erg welkom zijn. Dat hoort bij onze visie en opvatting.

Het besluit van de Gemeente past in het beleid van Amsterdam City. Wij willen ook een winkelaanbod met een divers karakter dat zich richt op de vele verschillende groepen van bewoners en bezoekers die voor onze Binnenstad kiezen. Amsterdam is een multifunctionele stad voor wonen, werken en recreëren. En dat moet zo blijven!

We hebben ons vaak over deze visie geuit. Met name ons bestuurslid Dick Eberhardt heeft daar fors actie voor gevoerd. Deze maatregel is een beloning voor zijn inspanningen om de diversiteit van het winkelen te redden.

De maatregel is vergaand, en verdient nadere uitwerking. Bij het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen moet er zorgvuldig worden omgegaan bij het opstellen van de criteria waaraan toekomstige winkels worden getoetst.

Het is belangrijk om voor ogen houden dat de verschillende straten en gebieden eigen karakteristieken hebben, die ook in het kader van dit beleid gerespecteerd moeten worden. De straatgerichte aanpak die wordt ingezet in de straten moeten een door de stakeholders gedragen wensbeeld van het profiel van de straat opleveren. Dit beeld dient leading te zijn in al haar verscheidenheid voor de inhoud van de nieuwe bestemmingsplannen.

We moeten ons ook realiseren dat er ook andere bedrijven dan alleen maar winkels in dit beleid betrokken worden. Het is heel goed denkbaar dat het juist goed kan zijn om bezoekers te verleiden om inpandige activiteiten aan te bieden, in plaats van op straat rond te hangen.

Overzicht van straten waar het voorbereidingsbesluit van kracht is per 5 oktober 2017.

 

Om welke straten in het Centrum gaat het precies? Klik hier.