Vanuit de gemeente Amsterdam ligt er een beleidsvoorstel voor feestverlichting. Amsterdam City is samen met BIZzen en ondernemersverenigingen nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van dit voorstel. Toch zijn er nog wat punten waar we het over oneens zijn;

  1. Brandduur
  2. Verlichting in bomen
  3. Kosten vergunning
  4. Participatie

Dit hebben we op 18 februari in een reactie gestuurd aan de gemeente Amsterdam, afdeling V&OR en het bestuur van Stadsdeel Centrum.

De inspraakperiode loopt t/m zondag 21 februari. Aan de hand van de inspraakreacties en de adviezen van de stadsdeelcommissies zal een nota van beantwoording opgesteld worden.

In mei zal een besluit vallen over de definitieve versie van het beleid.