Ondernemersverenigingen (waaronder BIZ-verenigingen) kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op verantwoorde heropening van de maatschappij, innovatieve oplossingen voor economische vraagstukken of het opzetten van een samenwerkingsverband. 
Lees hier hoe het werkt.