Tóch samen aan de slag met ZICHTBARE veiligheidsmaatregelen

Voorzitter BIZ vereniging Kalverstraat Zeger Stinis aan het woord in Nieuwsuur.

Een delegatie van ondernemers uit het Paleiskwartier (Damrak/Beursplein, Nieuwendijk, Dam, Rokin, Kalverstraat en Heiligeweg) en de uitgaanspleinen Leidseplein en Rembrandtplein spraken op vrijdagochtend 25 augustus 2017 met de burgemeester, hoofdofficier van Justitie en de hoofdcommissaris van Politie in Amsterdam.

Amsterdam City heeft, als coördinator van dit gesprek, aangegeven dat de veiligheidsgevoelens van de ondernemers en bezoekers drastisch zijn afgenomen. Bron van dit gevoel is de aanslagen die zich recent hebben afgespeeld in Europese steden in drukke straten met behulp van voertuigen. Een beperkte openbare ruimte waar zich op voorspelbare momenten grote groepen mensen verblijven, die weinig mogelijkheden hebben om zich aan acuut gevaar te onttrekken.

De driehoek en ondernemers waren het eens over het gezamenlijk belang: “Een veilige binnenstad voor bewoners, bezoekers en ondernemers”. De ondernemers gaven aan dat de onveiligheidsgevoelens serieus genomen moeten worden. “We hebben alle vertrouwen in de onzichtbare veiligheidsmaatregelen die er zijn maar dit is niet voldoende”. Ondernemers willen ZICHTBARE maatregelen in de openbare ruimte.

De gemeente zal samen met ondernemers kijken naar plekken waar maatregelen genomen kunnen worden. Voorwaarde hierbij zal zijn dat de straten leefbaar blijven en dat het niet de toegankelijkheid voor mensen en goederen zal belemmeren.

De ondernemersvertegenwoordigers zijn blij dat het nemen van veiligheidsmaatregelen in het Paleiskwartier en de pleinen nu wel bespreekbaar is geworden. We gaan samen aan de slag, wat binnen een paar weken moet leiden tot concrete plannen voor het plaatsen van fysieke barrières.

De gemeenteraad werd vrijdagmiddag 25 augustus geïnformeerd middels deze brief.

De reactie van de gemeente:

  • Door de stapeling van aanslagen met voertuigen in het buitenland, is de voorstelbare dreiging in Amsterdam toegenomen. Dit leidt er bovendien toe dat de zorgen over zo’n aanslag ook in Amsterdam groeien. Op basis van die twee argumenten heeft de driehoek besloten om samen met ondernemers in de binnenstad te onderzoeken of op een beperkt aantal drukke plekken in de openbare ruimte met een grote symbolische waarde extra maatregelen kunnen worden genomen, en welke dat zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de toegang van de Kalverstraat.
  • Het uitgangspunt van de driehoek blijft om op basis van informatie en heldere criteria de juiste, proportionele maatregelen te nemen, zonder dat daarmee de bereikbaarheid en de leefbaarheid onder druk komen te staan. We moeten ons niet teveel laten leiden door de begrijpelijke angst voor een aanslag, maar het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan.
  • Het gaat daarbij om het vinden van een goede balans tussen maatregelen die enerzijds het gewone leven niet teveel ontwrichten, en anderzijds wel zorgen voor extra veiligheid.
  • Het moeten maatregelen zijn die op korte termijn kunnen worden genomen, de drempel voor een bepaald type aanslag op die plek verhogen en de impact ervan beperken.
  • Om welke plekken het gaat, staat nog niet vast, en of er maatregelen komen en zo ja, welke, kan per plek verschillen. Dat wordt de komende weken in nauwe samenwerking met ondernemers onderzocht.
  • De driehoek benadrukt dat ook met deze mogelijke extra maatregelen een aanslag nooit kan worden uitgesloten. De aanslagen in Europese hoofdsteden laten zien dat terroristen op elk moment, op elke denkbare plek en op tal van manieren kunnen toeslaan.
  • De driehoek blijft daarom alert en zal op alle mogelijke manieren blijven proberen om het risico op een aanslag zo klein mogelijk te maken.

Lees hier de eerdere berichtgeving over mogelijke fysieke barrières.

2017-08-31T10:39:25+00:00 augustus 25th, 2017|Drukte, Economie, Home - 1e bericht, Samen, Veiligheid|