Eenheidsworst

Amsterdam heeft een divers winkelaanbod. De afgelopen jaren is het aantal bezoekers gestegen waardoor het winkelaanbod zich steeds meer richt op de bezoekers. Amsterdam City bepleit een binnenstad waar een mooie mix is voor bezoekers. Daarnaast moeten ook de ondernemers en bewoners  zich er thuis voelen. Een stad waar het ook op langere termijn goed ondernemen is. Geen eenheidsworst. De gemeente heeft uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om te brancheren. Samen met Amsterdam City, de BIZ en ondernemersverenigingen zal gekeken worden welke straten er in aanmerking komen voor branchering. Welke instrumenten zijn hiervoor beschikbaar? En wat zal er nog mogelijk gemaakt moeten worden?

Voor een economisch gezonde binnenstad, elk jaar beter!

Rapport Sturen op een Divers Winkelgebied
28 februari 2017

Aantrekkingskracht van Amsterdam

Een goede mix van winkels in de binnenstad is belangrijk voor bewoners en ondernemers, want variatie houdt de stad aantrekkelijk. Daarom willen we de diversiteit gaan bevorderen door middel van branchering. De gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaren, straatmanagers en bewoners kunnen dan samen bepalen welk type winkel wenselijk is voor een straat of buurt.

Twee vormen van branchering

In sommige straten in Amsterdam is sprake van verschraling van het winkelaanbod: een trend die wel te keren is. Daarom heeft de gemeente de afgelopen maanden onderzocht op welke manier  de mix van winkels in de stad het beste te bevorderen is. Uit dit onderzoek blijkt dat twee vormen van branchering effectief kunnen zijn.

1. Bewoners en ondernemers maken een brancheringsplan

Op de korte termijn gaat het om een variant waarbij winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners afspraken maken per straat. Op basis van zo’n vastgesteld brancheringsplan worden bepaalde winkels verwelkomd in de straat en andere juist niet. Een winkel kan bijvoorbeeld geweigerd worden omdat er al veel van datzelfde type winkels te vinden is. Hoe geslaagd deze vorm van branchering is, hangt af van de betrokkenheid van de belanghebbenden. Het is in ieder geval een kansrijk idee, omdat de afspraken relatief eenvoudig en snel tot stand kunnen komen. Vergelijkbare plannen hebben tot successen geleid op de Zeedijk en de Jan Evertsenstraat.

2. Gemeente gaat brancheren via een bestemmingsplan

De tweede mogelijkheid is dat de gemeente zelf gaat brancheren via een bestemmingsplan. Deze vorm heeft meer tijd nodig, maar is mogelijk binnen de bestaande regelgeving. Het bestemmingsplan kan regels bevatten waarmee bepaalde branches van detailhandel niet verder mogen uitbreiden. Het college werkt de mogelijkheden om dit instrument in te zetten verder uit.

Nieuwe omgevingswet in de maak

De gemeente agendeert de bijzondere situatie in de binnenstad ook bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag. Daar is een nieuwe omgevingswet in de maak. De gemeente wil binnen die wet de mogelijkheid om met eigen instrumenten de diversiteit van het winkelaanbod te bevorderen. Wethouder Kajsa Ollongren van economie bespreekt de bevindingen op 22 maart met de gemeenteraad.