De resultaten van de ondernemers enquête maken integraal onderdeel uit van de Nieuwe Amsterdam City Index 2020. U kunt hier de rapportage downloaden. Bent u geïnteresseerd in alle antwoorden op de vragen? Klik dan hier om de tabellen te zien.

De samenvatting van de rapportage door Ruigrok | Netpanel vindt u hieronder.

HET ONDERNEMERSKLIMAAT EN DE BEREIKBAARHEID VAN DE AMSTERDAMSE BINNENSTAD ZIJN VOOR ONDERNEMERS DE BELANGRIJKSTE THEMA’S UIT DE AMSTERDAM CITY INDEX VAN 2020. ONDERNEMERS ZIJN ONTEVREDEN OVER HET ONDERNEMERSKLIMAAT, DE BEREIKBAARHEID EN KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE

 • Het ondernemersklimaat (4,9), de bereikbaarheid (5,3) en de kwaliteit van de openbare ruimte (5,5) worden door ondernemers als onvoldoende beoordeeld.
 • Ondernemers zijn iets positiever over de economie (6,4) en veiligheid (6,2) in de Amsterdamse binnenstad.
 • Ondernemers voelen zich niet gehoord en gewaardeerd door de gemeente Amsterdam. Het merendeel van de ondernemers (72%) voelt zich niet gehoord in de druktediscussie. Slechts één op de tien ondernemers is van mening dat de gemeente Amsterdam voldoende waardering heeft voor ondernemers in de binnenstad.
 • Vooral de bereikbaarheid voor klanten en leveranciers laat volgens ondernemers te wensen over.
 • Vier op de tien ondernemers (39%) vinden de bereikbaarheid van hun bedrijf voor klanten goed. 28% vindt de bereikbaarheid voor klanten slecht en vinden dat dit in meer of mindere mate invloed heeft op de omzet van hun bedrijf.
 • De bereikbaarheid voor leveranciers wordt door 45% van de ondernemers als slecht beoordeeld.
 • Vrijwel alle ondernemers (93%) hebben in het afgelopen jaar overlast ervaren van opbrekingenin hun buurt. Een derde (32%) van de ondernemers is niet tevreden over de communicatie hierover vanuit de gemeente Amsterdam. Ondernemers vinden dat er onvoldoende (proactieve) communicatie is vanuit de gemeente. Daarnaast ervaren zij weinig ruimte voor inspraak van de ondernemer.
 • Het merendeel van de ondernemers (69%) heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met één of meerdere incidenten: 47% met winkeldiefstal, 46% met bedreigingen en 35% met geweld. Aangifte doen is hierbij niet de regel voor ondernemers.
 • De kwaliteit van de openbare ruimte is volgens ondernemers voor verbetering vatbaar, ruim de helft vindt deze niet schoon (genoeg).
 • Bijna twee op de vijf ondernemers is niet tevreden over de afhandeling van bedrijfsafval. De hoeveelheid afval op straat zorgt voor overlast. Het (bedrijfs)afval ligt vaak lang op straat voordat het wordt opgehaald.
 • Ondernemers zijn redelijk positief over de economische situatie in 2020 en de omzetverwachting van hun eigen bedrijf.
 • Wel zijn er ondernemers die zich zorgen maken over het type toeristen dat Amsterdam trekt. Ondernemers zien een toename in ‘goedkoop toerisme’, verschraling van het winkelaanbod en een negatiever imago van Amsterdam. Dit zorgt er mede voor dat bewoners en ‘kwaliteitstoeristen’ wegblijven.