Amsterdam City heeft Bureau Ruigrok NetPanel in november een enquête laten uitzetten onder haar leden. Ondernemers in de binnenstad blijken zich vooral zorgen te maken over zwerfafval, de bereikbaarheid en de eenzijdigheid van het winkelaanbod. Voor het volledige rapport van De Stem van de Ondernemer klik hier

Zwerfafval is de grootste zorg

Drie op de vijf ondernemers geeft aan hier overlast van te hebben. Drie op de vier doet er ook zelf wat aan, maar, vinden zij, de hoofdverantwoordelijkheid
ligt bij de gemeente. Aanpakken van het zwerfvuil moet de hoogste prioriteit krijgen.

Bereikbaarheid

Ook de bereikbaarheid baart zorgen. In algemene zin is ruim de helft van de geënquêteerden tevreden, maar de bereikbaarheid voor automobilisten én leveranciers is een aandachtspunt. Zij vinden dat teveel straten autovrij gemaakt dreigen te worden en de parkeertarieven te hoog worden. Mogelijk belangrijker
is het gebrek aan voldoende laad- en losplaatsen, dat zij constateren. Er zijn er te weinig en de uren van openstelling zijn te beperkt. Met name op pleinen en straten, waar veel horeca is, zou men ook en vooral ’s middags moeten kunnen laden en lossen – nu is het laden en lossen te vaak beperkt tot alleen ’s ochtendsvroeg tussen 7 en 11.

Veelzijdig winkelaanbod

Ondernemers zijn hoe langer hoe minder tevreden over het winkelaanbod. Het wordt te eenzijdig, vinden met name de eigenaren en bedrijfsleiders van wie de zaak gevestigd is in de Oude Stad. Om de diversiteit te behouden, vinden ondernemers het belangrijk dat er voldoende speciaalzaken blijven bestaan voor de
bewoners en dat er genoeg variatie in het aanbod blijft. En opnieuw: het helpt ook als de straat schoon blijft.

Omzetverwachtingen

Verrassend: slechts drie op de tien ondernemers  verwacht een hogere omzet in 2018.

Huurprijzen

Niet verrassend: vier op de vijf ondernemers  maakt zich zorgen over de ontwikkeling van  de huurprijzen.