Amsterdam City is de stem van de ondernemer. Een stad als Amsterdam bloeit als de stem van de ondernemer meetelt.

Daarom is het geweldig dat deze stem doorklinkt in de begroting van Amsterdam 2018. We werken samen met de gemeente in Centrum XL en zullen ons kritisch laten horen als het ondernemersbelang ondergeschoven dreigt te worden.

Een eerste reactie op de 643 pagina’s van de begroting van Amsterdam 2018:

 • Goed dat er extra geld komt voor veiligheidsmaatregelen in de stad en kunst in de openbare ruimte. Misschien kunnen we dat op een slimme manier combineren? Een mooie en veilige stad is in ieders belang
 • Extra investering in handhaving, fijn en nodig (pag. 64). Mooi ook dat er gebiedsgerichte handhaving komt (pag. 83)
  1. Verbetering dienstverlening (24/7) & inzet op meldingen
  2. Meer handhaving op straat.
  3. Duurzame inzet van personeel op het gebied van toezicht in aanvulling op de reguliere handhaving.
 • Twee thema’s die expliciet genoemd zijn:
  1. Drukte in de stad: levert heel veel extra vacatures op in retail en horeca.
  2. Statushouders
 • Parkeren auto’s in (nieuw gebouwde) garages en minder op straat. (pag. 91)
 • Uitbreiding fietsparkeerplekken, is zeer nodig.
 • “Abdicatieschoon” is het streven van Amsterdam City; zo schoon als tijdens de Kroning. Dat is lastig maar in elk geval wordt er een aanzet gemaakt met het intensiever schoonmaken en beter onderhouden van de openbare ruimte. Het schoonheidsniveau wordt door de gemeente opgeschroeft richting “verzorgd” richting 2025 (pag. 92). Voor een schone binnenstad zullen we goed moeten blijven samenwerken.
 • Negatieve effecten van groei bestrijden (overlast) door te zorgen dat de toenemende drukte in goede banen geleid wordt. Ook hierbij draagt Amsterdam City haar steentje bij.
 • Goed dat het ondernemers- en vestigingsklimaat weer versterkt wordt. Amsterdam City heeft gereageerd op het AOP (Amsterdams ondernemers Programma) dat in 2014 vastgesteld is en zal dit uiteraard in 2018 ook weer doen en ervoor zorgen dat het ondernemersbelang goed gediend wordt. Daarnaast heeft Amsterdam City ook gereageerd op het beleidsdocument “Ruimte voor de economie van morgen“.