Advies van Amsterdam City ten aanzien van het dragen van mondkapjes

In een aantal grote steden waaronder Amsterdam heeft de overheid aangegeven het wenselijk te vinden dat in publieke ruimtes, dus binnen, mondkapjes gedragen worden. Het kan niet wettelijk worden afgedwongen, vandaar dat het in de vorm van een advies wordt verwoord.

Vereniging Amsterdam City vindt het wenselijk dat ondernemers in retail en horeca en in overige publieke voorzieningen dit beleid ondersteunen.

Waarom?

Wij vinden het wenselijk dat in retail en horeca in de Binnenstad door de ondernemers een gelijk standpunt wordt ingenomen. De ervaring met de mondkapjesproef in augustus heeft ons in ieder geval geleerd dat onduidelijkheid en verschillen tussen straten en ondernemingen leidt tot ergernis, afwijzing en chaos.

De Overheid heeft duidelijk gemaakt dat de snel verslechterende situatie van de pandemie om krachtiger maatregelen vraagt. Naar onze mening is dat terecht.

Het is duidelijk dat wij nu nog ontkomen aan een door ons ongewenste lock-down. Die zou immers tot nog grotere problemen leiden voor ondernemers. Van onze kant moeten wij duidelijk maken dat het ons ernst is om voluit mee te werken aan de maatregelen om een dergelijke situatie te voorkomen.

Advies

Ons advies is om:

  • In de huisregels vast te leggen dat bezoekers een mondkapje moeten dragen tijdens de pandemie en conform het overheidsbeleid.
  • Eventueel toevoegen dat zonder mondkapjes de toegang geweigerd kan worden.
  • Bij de deur aan te kondigen dat bezoekers mondkapjes moeten dragen, inclusief eventueel de toevoeging over het weigeren van toegang.
  • Personeel te instrueren om klanten op het beleid m.b.t. mondkapjes te wijzen.
  • Aanbeveling verdient het om speciaal beveiligingspersoneel bij de ingang te posteren, die bovengenoemde taak op zich kan nemen. We¬†willen niet dat een individuele medewerker zich mogelijk onveilig voelt of in problemen komt
  • Het kan helpen om bij de ingang mondkapjes te verstrekken aan de bezoekers.

De gemeente Amsterdam adviseert als volgt: