Amsterdam City Index 2019

De Amsterdam City Index, de barometer van de bedrijvige binnenstad van Amsterdam, stijgt dit jaar 2 punten en komt uit op 119. De Amsterdam City Index 2019 is inmiddels de 11e editie. Vereniging Amsterdam City is verheugd dat de Index opnieuw stijgt, maar maakt zich zorgen over afvlakkende groei en over de staat van de stad waar het gaat om reiniging en handhaving. Vereniging Amsterdam City vindt dat er structureel veel meer geld beschikbaar moet komen voor handhaving en voor een schonere binnenstad. Beide zijn op dit moment volstrekt onvoldoende.

Ook in deze nieuwe City Index geeft Amsterdam City de leden van de vereniging een stem. In de City Index 2019 staan de resultaten van een recent door Ruigrok NetPanel gehouden onderzoek naar wat onze leden vinden van de drukte in de stad. Ondernemers blijken moeite te hebben met het in hun ogen onduidelijke overheidsbeleid en vinden dat toeristen veel te veel als probleem en overlast worden gezien en bejegend. De veelal negatief gekleurde aandacht werkt negatief op het imago van de stad en dat heeft ook negatieve gevolgen voor ondernemers die buiten de directe druktegebieden actief zijn.

Download de Amsterdam City Index 2019 (PDF) of bekijk hem hieronder

Deel de Amsterdam City Index 2019, kies je platform!

BELANGRIJKE KWESTIES: Amsterdam City Index

No post found

Publicaties van voorgaande jaren zijn te bekijken op ISSUU